Pierwszy dzień

Pierwszy dzień w przedszkolu

 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki rysunek

 

1 września 2017 r.

Przedszkole Niepubliczne Ekoludki

Dla małego człowieka pójście do przedszkola to prawdziwy krok milowy. Dziecko rozpoczyna swoją przygodę z edukacją i zaczyna poznawać zasady życia społecznego.

To ogromna zmiana w życiu malucha.

Wszystko jest inne. Są panie, dzieci, zabawki, inny rytm dnia, zasady...

Dlatego ważne jest, aby dziecko czekało na ten dzień.

Na dzień, kiedy po raz pierwszy pójdzie do przedszkola,

żeby samo chciało tam pójść.

Motywujmy zatem maluchy i pozytywnie nastawiajmy do tego faktu.

W naszym przedszkolu dzieci przeżyły inicjacje z przedszkolem dość łagodnie. Zabawy, muzyka, taniec i sympatyczne panie pomogły pokonać strach

 

 

Kraina Zdolności

Program autorski z zastosowaniem

wielorakiej inteligencji

Howarda Gardnera

Przedszkole Niepubliczne Ekoludki we Wrześnicy

W Ekoludkowej Krainie Zdolności

rok szkolny 2017/2018

 

Kraina Zdolności

 

 

Wstęp:

Zastosowanie teorii wielorakich inteligencji w przedszkolu

 

Każdy człowiek posiada różne zdolności. Howard Gardner amerykański psycholog i neurolog, autor książki „Inteligencje wielorakie” zwraca uwagę na różne rodzaje inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. W przeciwieństwie do pojmowania inteligencji jako jednej zdolności, powiązanej z rozumowaniem przy pomocy abstrakcyjnych symboli, autor definiuje inteligencję jako zdolność do rozwiązywania problemów lub wytwarzania nowych produktów. Wylicza takie rodzaje inteligencji , jak: lingwistyczna, logiczna, muzyczna, przestrzenna, kinestetyczna, interpersonalna, intra personalna. To jednak, w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia, przedszkola, szkoły, a także kultury, w której dana osoba się wychowuje. Dodaje także, że „nie ma dwóch ludzi, którzy mają dokładnie taką samą kombinację inteligencji”* ( „Wielorakie podróże – edukacja dla dzieci” A. Kopik, M. Zatorski ). Weryfikowanie założeń teorii H. Gardnera doprowadziło do wniosków, że efektywne nauczanie powinno dostarczać okazji do rozwijania wszystkich typów inteligencji, co pozwoli zmaksymalizować efektywność trwałego uczenia się. Praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich polega na organizowaniu zabawy i nauki poprzez odwołanie się do różnych preferencji dziecka. Wiąże się to z umiejętnością trafnego rozpoznawania jego zdolności. Samo odkrywanie, w którym towarzyszymy dzieciom na etapie przedszkolnym, to intuicyjne kierowanie się w stronę dziedzin jemu najbliższych. Zadaniem nauczycieli byłoby diagnozowanie ( samodzielne lub przy współpracy z psychologiem ) profili potencjału intelektualnego dzieci oraz dostosowanie metod pracy indywidualnej dla swoich podopiecznych. W opinii pedagogów praktykujących, metody oparte o teorię Gardnera dostarczają możliwość efektywnego uczenia się z uwzględnieniem talentów, potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

Cel ogólny:

Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu.

 

Kraina Zdrowia

Program autorski

Przedszkola Niepublicznego Ekoludki we Wrześnicy

Ekoludkowa Kraina Zdrowia

opracowała: mgr Anna Wiśniewska- Kowalczyk

 

Kraina Zdrowia

Wstęp

Właściwe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. W znacznej mierze ma decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. Nieprawidłowe żywienie powoduje natomiast zaburzenia procesów wzrastania i biologicznych procesów życiowych.

Duży wpływ na prawidłowe żywienie dziecka ma spożywanie posiłków w przedszkolu. Jednym z zadań przedszkola jest zapewnienie dzieciom odpowiednich posiłków dostarczających niezbędnych składników odżywczych oraz wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych na całe życie. Bardzo ważną sprawą jest przekazywanie prawidłowych nawyków żywieniowych, korygowanie złych przez osoby dorosłe zarówno w domu jak i w przedszkolu. Ukształtowane nawyki i przyzwyczajenia związane ze sposobem odżywiania, spożywania posiłków w wieku przedszkolnym rzutują na całe życie.

 

 

 

CELE PROGRAMU

 

 1. CEL NADRZĘDNY

  Kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowanie ruchu.

   

 2. CELE SZCZEGÓŁOWE:

  wielozmysłowe poznawanie świata;

  przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe;

  zainteresowanie najbliższym i dalszym otoczeniem przyrodniczym i społecznym;

  rozwijanie samoobsługi oraz sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami, np. sztućcami;

  rozwijanie szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych;

  zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania, ale także produktów do degustacji w najlepszym gatunku;

  przyzwyczajanie do przestrzegania zasad higieny, ale także kultury spożywania posiłków, zachowania przy stole, szacunku dla jedzenia;

  radości uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości.

 

 

Kraina Sukcesów

 

W EKOLUDKOWEJ KRAINIE SUKCESÓW

 

Znalezione obrazy dla zapytania uśmiechnieta buzia obrazek

 
 
 

program autorski motywujący dzieci do pozytywnych zachowań

Przedszkole Niepubliczne Ekoludki

 

W Ekoludkowej krainie sukcesów

Przedszkole Niepubliczne Ekoludki

Rok szkolny 2017/2018

Źródłem osiągnięć dobrych zachowań jest wewnętrzna motywacja dziecka. Aby ją ukształtować u dziecka w wieku przedszkolnym przydatna jest konstruktywna rozmowa, krytyka, pochwała i nagroda, by dziecko miało poczucie swojej wartości. Każda nagroda, pochwała głęboko zapada w pamięci, kojarzy się z przyjemnością tworzy miłe doznania, które dziecko na pewno zechce powtórzyć.

Ważne jest, by dzieci wiedziały, że mogą otrzymać nagrodę i pochwałę za pozytywne zachowania. Zachowania podlegające wzmocnieniu są jasno określone.

Nauczyciel stymuluje ocenami, tak by każde dziecko czuło, że ma szansę być „grzecznym”. Dla jednego dziecka wielkim sukcesem będzie spokojne zjedzenie posiłku i za to warto go pochwalić i docenić, podczas gdy inne dzieci zawsze grzecznie jedzą obiad, więc zostaje docenione w innych aspektach.

W naszym przedszkolu opracowałyśmy własny program pozytywnej motywacji dziecka. Założyłyśmy książkę pt.”W Ekoludkowej krainie sukcesów”, którą otrzymała każda grupa. Książka zawiera legendę z symbolami objaśniającymi właściwe zachowania dzieci podczas codziennych zajęć w przedszkolu.

Legenda: 

Pieczątka Elfy

Pieczątka Skrzaty

Osiągnięte sukcesy

Żyrafa

Kwiatek

Grzeczne zachowanie.

Kangur

Pszczółka

Pozbierane zabawki.

Lew

Biedronka

Dokończona praca lub karta pracy.

Hipopotam

Tulipan

Pomoc koledze lub koleżance.

Żółw

Motyl

Ubranie się lub rozebranie samodzielnie.

Tygrys

Słoneczko

Grzeczna zabawa na placu przedszkolnym.

Zebra

Słonecznik

Właściwe zachowanie podczas spaceru.

Małpa

Żonkil

Dobrze wypełniony dyżur przedszkolaka.

Słoń

Trawka

Zachowanie czystości w łazience.

Za osiągnięty sukces dziecko otrzymuje pieczątkę z określonym wizerunkiem. Każdemu dziecku przeznaczono jedną stronę w książce.

Grupowy system motywacji stosowany jest w okresie miesięcznym. Głównym celem jest zdobycie medalu uznania.

Efektem finalnym w naszym systemie motywacji są następujące nagrody:

 • bezpośrednia (indywidualna),

 • pochwała pośrednia (przed grupą),

 • pochwała przed rodzicem,

 • pochwała przed dyrektorem,

 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności lub powierzając mu określoną rolę, dyżur..

 • pieczątka dla dziecka

 • nagroda miesiąca: medal uznania,

 • zabawa ulubioną zabawką.

W przypadku, gdy nie zadziała pozytywne motywowanie nauczyciel:

 • podejmuje rozmowę, przedstawia następstwa zachowania,

 • proponuje podjęcie aktywności celem rozładowania negatywnych emocji,

 • czasowo odbiera przyznany przywilej,

 • odmawia przyjemności,

 • czasowo odsuwa dziecko od zabawy.

`Jeżeli dziecku nie udało się osiągnąć zamierzonego i oczekiwanego celu lub efektu, ważne jest aby się ono nie zniechęciło: „Widziałam, jak ciężko pracowałeś, bardzo mi się to podobało i doceniam twój wysiłek. Masz przed sobą cały dzień (tydzień) – będę ci pomagać, żeby się udało”. Szczególnie pomocne są wówczas wskazówki do dalszej pracy, pozwalające uniknąć błędów w przyszłości.

Korzyści, efekty  motywowania dzieci:

dla rodziców:

 • aktywne dziecko,

 • duma;

 • mniejsze problemy wychowawcze;

 • mniej zmartwień o jego przyszłość;

 dla  dzieci: 

 • chęć do pracy;

 • udział w konkursach;

 • zadowolenie dzieci;

 • uznanie wśród rówieśników;

 • rozwijanie zainteresowań;

 • większa pewność siebie;

 • wykształcenie solidnych podstaw do dalszej edukacji;

 • wyższa samoocena;

 • jasno wytyczone cele;

 • większa samodzielność i odpowiedzialność;

 
dla nauczyciela:

 • satysfakcja z pracy;

 • podejmowanie nowych wyzwań;

 • zadowolenie z osiągnięć dzieci;

 • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy;

 • pochwały od zwierzchników, rodziców;

 • sukcesy dzieci w konkursach ;

 • motywacja do dalszej pracy w zawodzie;

 • poszukiwanie nowych metod pracy;

 • dobra samoocena;

 

dla przedszkola:

 • promocja przedszkola;

 • prestiż przedszkola;

 • rozwój przedszkola;

 • zwiększony nabór;

 • łatwość pozyskiwania sponsorów;

 • dobra atmosfera w przedszkolu;

 • uznanie w oczach organów prowadzących i nadzorujących;

 
 

Ewaluacja:

 

- informowanie rodziców o osiągnięciach dzieci

- książka z pieczątkami

 

Opracowały:

 

Marzena Tworek

Jolanta Tokarz

Sprzątanie świata 2017

Sprzątanie świata 2017

Sprzątanie Świata

w Przedszkolu Niepublicznym Ekoludki

15 września 2017 r.

 

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Przedszkolaki również wzięły udział w akcji, aura nie pozwoliła na tradycyjny przemarsz, jednak na zajęciach nie zabrakło segregacji śmieci, filmów edukacyjnych na temat recyklingu oraz wspaniałej zabawy przy produkcji ekologicznych stworków w grupie Elfy oraz czerwonego autobusu podróżującego ze Skrzatami do Wielkiej Brytanii, a wszystko wykonane z odpadów.

Wyobraźnia dzieci ponownie przekroczyła oczekiwania dorosłych.

 

Akademia Przyjaźni

Witamy w Akademii Przyjaźni My Little Pony
dla przedszkolaków!

Akcja ruszyła 11 września 2017 r.

 
                                                       Akademia Przyjaźni

 

Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego Ekoludki biorą udział III edycji Akademii Przyjaźni My Little Pony.

W ramach programu dzieci spotkają się z Kucykami

Kucyki My Little Pony reprezentują wartości takie jak: uczciwość, szczodrość, przyjaźń, lojalność, życzliwość i radość. W ramach programu zapoznajemy dzieci z tymi wartościami.

Maluchy dowiedzą się czym jest przyjaźń i nauczą się rozróżniać dobre i złe zachowanie.

Dzięki specjalnie przygotowanym materiałom edukacyjnym dzieci będą mogły rozwinąć umiejętności współdziałania w grupie oraz pogłębić między sobą przyjaźń.

Na zakończenie programu przygotujemy prace konkursową.

POWODZENIA PRZEDSZKOLAKI

POZNAJ KUCYKI MY LITTLE PONY

Pierwszy dzień jesieni

Pierwszy Dzień Jesieni

21 września 2017 r.

Pierwszy dzień jesieni

 

Pani Jesień zaprosiła dzieci do wspólne zabawy. Na początku dzieci kilkakrotnie zadawały pytanie: „Jesieni, jesieni co się teraz zmieni”

a Pani Jesień odpowiadała na to pytanie charakteryzując nadchodzące zmiany w przyrodzie.

Następnie dzieci obejrzały dary z koszyka, które Pani Jesień przyniosła do przedszkola, były to: warzywa, owoce i dary lasu.

W dalszej kolejności gromada rozwiązywała zagadki o tematyce
jesiennej.

Potem Pani Jesień zaprosiła dzieci do udziału w opowieści ruchowej pt. „Jesień w lesie” z wykorzystaniem piosenki „Pani Jesień”.

Uroczystość nie mogła by się obyć bez wspólnego tańca z chustami przy muzyce Vivaldiego „Jesień”.

Dzieci miały okazję wyrazić swoje emocje poprzez wyrażanie ruchem nastroju muzyki.

Na zakończenie uroczystości Pani Jesień wręczyła dzieciom pamiątkowe medale z liściem, które dzieci miały samodzielnie pokolorować na jesienne kolory.

Spotkanie z Panią Jesienią bardzo podobało się przedszkolakom i z entuzjazmem opowiadały o nim rodzicom prezentując swoje jesienne prace.

Cieszymy się ogromne, że mogliśmy wspólnie przywitać jesień i cieszyć się z jej nadejścia, gdyż przynosi nam swoje dary i ubiera świat pięknymi kolorami.

 

Dzień Miodu

Misiu mniam, mniam...

Dzień Miodu w Przedszkolu Niepublicznym Ekoludki

 

 

Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek...

 

Dzień Miodu

 

 

 

Słodko, żółto, wesoło… Tak było w piątek 22 października 2017 r. w Przedszkolu Niepublicznym Ekoludki we Wrześnicy. To właśnie tego dnia obchodzono tam Dzień miodu. Podczas zabaw dzieci dowiedziały się jak ważne są pszczoły i jak ciężko pracują, jak smaczny i zdrowy jest miód. Dzieci mogły zobaczyć film edukacyjny na temat powstawania miodu.

Były zagadki i konkursy wykonywały prace plastyczne na temat pszczół.

Każde dziecko mogło spróbować jak smakuje miód podawany na waflach oraz herbata z imbirem, cytryną i miodem.

Zabawa zakończyła się wspólnym tańcem z pszczółką Mają połączona z innymi zabawami ruchowymi.