Jesienna Polska częścią Europy

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

Temat: „Jesienna Polska częścią Europy”

Jesienna Polska częścią Europy

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dzieci wraz z rodzicami!

REGULAMIN KONKURSU

   I. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,

 • pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci,

 • kształtowanie kultury i aktywności przyrodniczej,

 • promocja naszej ojczyzny w Europie.

 

         II. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola wraz z rodzicami.

 

         III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej swoja ulubioną część Polski jesienią

 • Format oraz technika wykonania pracy są dowolne.

 • Każdy uczestnik może oddać jedną pracę do swojego wychowawcy do dnia 24.11.2017 r.

 • Pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko wykonawcy, nazwa grupy).

 • Zebrane prace będą zaprezentowane w przedszkolu.

   

  IV. Kryteria oceny pracy: 

 • Pomysłowość

V. Nagrody: Dla uczestników konkursu są przewidziane upominki oraz dyplomy.

 • Wkład pracy

 • Estetyka wykonania.

 

 

Zebranie 21.XI - zmiana terminu

Ogłoszenie

 

21 listopada 2017 r. ( wtorek ) godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Obecność obowiązkowa.

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Ogłoszenie

 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do udziału

w ogólnopolskim Konkursie Matematyczne Preteksty.

Wszelkie informacje o konkursie można zobaczyć na stronie internetowej www.MatPret.pl

Każdy uczestnik otrzymuje „zabawkę” edukacyjną, która w rzeczywistości jest pomocą dydaktyczną do kształcenia inteligencji matematyczno- logicznej i wizualno- przestrzennej.

Zachęcamy do udziału!