Wyjazd do teatru

W związku z wyjazdem do teatru w czwartek 21 listopada prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godziny 7.45.  Wyjazd jest punktualnie o godz. 8.00. W tym dniu śniadanie będzie w formie suchego prowiantu.