Zebranie z rodzicami 18 lutego 2016 r.

Informujemy, że w dniu 18 litego br. o godz. 15:30 w obu grupach odbędzie sie zebranie z rodzicami.

KONKURS MOZAIKOWA PISANKA

Konkurs MOZAIKOWA PISANKA

 

I.  Przed nami radosne i wiosenne Święta Wielkanocne. Nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko. Tradycją stało się zdobienie jajek. W związku ztym zapraszamy dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców do udziału w konkursie " MOZAIKOWA PISANKA"

II. CELE :

- popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy

- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego

- prezentacja możliwości dzieci

III. WARUNKI KONKURSU:

- kazdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce wiekszego formatu, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego materiału trwałego

- technika zdobienia jajka jest dowolna ( malowanie, haftowanie, barwienie, wyklejanie )

- praca powinna być wykonana samodzielnie z pomocą rodziców

- do pisanki należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwę grupy do której uczęszcza dziecko

IV. Czas trwania konkursu :  od 29.02.2016 do 07.03.2016

      Prace należy składać w przedszkolu do dnia 07.03.2016

      Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wystawą prac odbedzie się 11. 03. 2016

V. Przy ocenie pisanek komisja zastosuje nastepujące kryteria:  estetyka wykonania, samodzielność, walory artystyczne

VI. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy. Prace  zostaną wykorzystane na Kiermaszu Wielkanocnym

KONKURS MOZAIKOWA PISANKA