Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny Przedszkole Niepubliczne Ekoludki

bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z naszego przedszkola

do udziału w konkursie plastycznym na pracę przestrzenną pt.

Sport to zdrowie każdy Ci to powie”

Konkurs plastyczny 

 

 

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola

 • technika plastyczna – dowolna, praca przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów

 • format – praca przestrzenna

 • prace indywidualne wykonywane w domu z pomocą rodziców

 • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy):  imię i nazwisko, wiek dziecka i grupa przedszkolna

 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury

 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

 • na zwycięzców czekają nagrody,wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną nagrodzone

 • prace należy dostarczyć do 01.03.2019r. do wychowawców grup

  Postanowienia Końcowe:

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w internecie i prezentacji na wystawie.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Zebranie 28-02

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Informujemy, że w czwartek 28 lutego br. o godz. 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami. Obecność rodziców obowiązkowa.