Konkurs "Pani Wiosna na ludowo"

Przedszkole Ekoludki

bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w

konkursie na pracę przestrzenną

,,PANI WIOSNA NA LUDOWO”

Znalezione obrazy dla zapytania: pani wiosna

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka
 • Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi
 • Zacieśnienie więzów rodzinnych.
 • Rozbudzenie u dzieci zamiłowania do pracy twórczej.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.
 • Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej przestrzennej- lalki pt „Pani Wiosna na ludowo” w domu z pomocą rodziców.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przestrzennej (lalki) pt. „Pani Wiosna na ludowo” o dowolnych rozmiarach. Pracę należy wykonać za pomocom materiałów niezbędnych do wykonania lalki np. wata, materiały, włóczka itp.
 • Pracę prosimy składać u wychowawcy grupy do dnia 16.03.2020 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23.03.2020 r.
 • Każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem, nazwa grupy.
 • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne.
 • Prace  oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury.
 • Na zwycięzców czekają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Ważne ogłoszenie

 

UWAGA !!!

 

W związku z poważną sytuacją epidemiologiczną, jaka utrzymuje się w obecnym okresie, prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi. Takie dzieci mają obniżoną odporność immunologiczną i kontakt z innymi osobami może narazić je na komplikacje zdrowotne.