Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

pt. „Sport to zdrowie”

 

Znalezione obrazy dla zapytania sport to zdrowie

 

Zapraszamy dzieci z przedszkola Ekoludki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Sport to zdrowie”

Regulamin konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy o wielkości formatu A4 lub A3.
  2. Technika wykonania prac dowolna (np. wydzieranka, plastelina, kolaż itp.)
  3. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Niepublicznego „Ekoludki” we Wrześnicy do dnia 19.10.2018r..
  4. Prace należy składać u wychowawców grup. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.
  5. Dzieci wykonują prace z pomocą rodziców. Prace muszą być opatrzone metryczką: imię i nazwisko dziecka, grupa, wiek dziecka.
  6. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za udział w konkursie.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.10.2018r.
  8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością przedszkola, które zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
  9. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana w przedszkolu wystawa wszystkich wykonanych prac.

SPARTAKIADA ZIEMNIACZANA

W czwartek 11 października w naszym przedszkolu odbędzie się SPARTAKIADA ZIEMNIACZANA. Konkurencje sportowe z wykorzystaniem ziemniaków odbędą się w ogródku przedszkolnym, dlatego prosimy aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na sportowo.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pomnik ziemniaka

Nowy Artykuł

Pasowanie na przedszkolaka

W dniu 30 października 2018roku o godzinie 11:30 na sali wiejskiej odbedzie się pasowanie na przedszkolaka. Serdecznie zapraszamy.