Drzewo w krajobrazie

KONKURS PLASTYCZNY ,,DRZEWO W KRAJOBRAZIE"

 

Zapraszamy dzieci z Przedszkola EKOLUDKI wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Drzewo w krajobrazie"

Cele konkursu:

- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej;

- rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka;

- nauka ,,zdrowej" rywalizacji wśród dzieci;

- dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego.

 

Regulamin konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej (nie przestrzennej) o wielkości formatu A4.

2. Technika wykonania prac dowolna (np. wydzieranka, plastelina, kolaż itp.), praca dotyczy tematyki drzewa.

3. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 14.10.2020r. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

4. Dzieci wykonują pracę przy pomocy Rodziców. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko dziecka oraz grupa przedszkolna.

5. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział w konkursie.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.10.2020r.

7. W Przedszkolu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich wykonanych prac.