Konkurs "Poezja z korzeniami"

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

pt.

,,Poezja z korzeniami”

 

Cele konkursu:

- popularyzowanie poezji dziecięcej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci poezją,

- zachęcenie do występów przed publicznością,

- uczenie dzieci ,,zdrowej” rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Zasady uczestnictwa:

- konkurs jest przeznaczony dla dzieci z Przedszkola ,,Ekoludki”,

- konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki,

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce ludowej,

- dzieci do konkursu przygotowują rodzice,

- na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia br. u wychowawców grup,

- komisja wyłoni zwycięzców w obu kategoriach wiekowych. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU 31 STYCZNIA 2020

O GODZ 9:30