Informacje o nas

Otoczenie i atmosfera w której dorastają dzieci kształtuje ich osobność. Obcowanie z plastyką i muzyką w najmłodszych latach życia dziecka wpływa na jego zmysł estetyki i piękna. Magiczny nastrój kolorowych miejsc pobudza dziecięcą wyobraźnię i wpływa korzystnie na rozwój dziecka. Dlatego w naszym Punkcie Przedszkolnym , w kolorowym świecie Ekoludków sale są bajecznie kolorowe, zewsząd słychać muzykę pozytywnie wpływającą na nastrój dziecka a poprzez prace plastyczne , dzieci tworzą swój bajkowy świat.

Jednak nadrzędnym celem dla nas jest EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Człowiek jest cząstką przyrody i od niej zależy jego byt. Edukacja ekologiczna w przedszkolu jest to świadomie zorganizowana działalność nauczycieli i rodziców , mająca na celu wywoływanie zmian osobowości dziecka. Zmiany te obejmują rozwijanie wrażliwości i pozytywnych postaw dziecka wobec przyrody , a także ciągłe rozwijanie jego aktywności i poczucia własnej odpowiedzialności za ochronę i kształtowanie naturalnego środowiska człowieka. W naszym Punkcie Przedszkolnym jest wiele okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajamianie dzieci ze światem roślin i zwierząt , z przyrodą nieożywioną , a także uczenia ich dostrzegania i przeżywania piękna oraz potrzeby obcowania z nim. Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia , że właściwie reagują na nieodpowiednie zachowanie innych osób w stosunku do naturalnego środowiska.

DSCN1592
DSCN6507