7 listopada 2023 roku w Przedszkolu Niepublicznym Ekoludki we Wrześnicy odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaków dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej
oraz dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły edukację w przedszkolu. Do pasowania przystąpiło 13 dzieci z grupy Krasnali oraz 2 dzieci z grupy Skrzatów. Uroczystość pasowania odbyła się w świetlicy wiejskiej wsi Wrześnica i uczestniczyć mogli w niej rodzice dzieci, uczęszczających do przedszkola.

            Celem zorganizowanej uroczystości było między innymi wzmocnienie więzi emocjonalnych między dziećmi w przedszkolu, prezentacja umiejętności zdobytych przez dzieci szerszemu gronu odbiorców oraz rozbudzanie pewności siebie u dzieci.

            Uroczystość pasowania rozpoczęła się od powitania gości. Następie na scenie zaprezentowały się dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych w przedstawieniach przygotowanych wspólnie ze swoimi Paniami. Jako pierwsza wystąpiła najstarsza grupa Elfów, po niej zaprezentowała się grupa Skrzatów, a najmłodsze Krasnale wystąpiły jako ostatnie.
Po artystycznej części uroczystości, dzieci przystępujące do pasowania, złożyły uroczyste przyrzeczenie. Następnie wykonały zadanie – przeszły przez materiałowy tunel i wypiły sok
z cytryny. Oficjalna część uroczystości zakończyła się aktem pasowania dzieci przez Panią Dyrektor oraz wręczeniem im pamiątkowych dyplomów. Wszystkie dzieci z przedszkola otrzymały też słodkie prezenty, przygotowane przez Radę Rodziców.

            Po zakończeniu uroczystości, dzieci udały się do sali przedszkolnej na słodki poczęstunek.