We wtorek, 21 maja, dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w wyjeździe do Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Celem głównym tego wyjazdu było obejrzenie przez dzieci spektaklu teatralnego pod tytułem „Alicja w krainie czarów”.  innymi celami zaś było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania się w teatrze, umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo, uwrażliwienie na piękno, krzewienie kultury i estetyki.

Spektakl dał dzieciom możliwość przeniesienia się w krainę pełną tajemnic, wyzwań i niezwykłych przygód. udział w spektaklu był doskonałą rozrywką dla dzieci, zaś przygotowana do spektaklu scenografia przykuwała uwagę każdego widza. wartość spektaklu niezwykle podnosiła ciekawa muzyka i śpiew aktorów.

Przedszkolaki po spektaklu wyszły z wielkim uśmiechem na twarzy, a rozmowy na jego temat trały jeszcze długo.