Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Ekoludki we Wrześnicy są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola na rzecz dzieci. Kadra traktuje dzieci z szacunkiem oraz uwzględnieniem ich potrzeb. Realizując zadania przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik przedszkola stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zawiera

zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową  i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem  zostały opracowane przez zespół i są dla Państwa dostępne:

-na tablicy rodzica

-oraz u każdej z wychowawczyń.