W przedszkolu  wprowadzamy  dzieci w świat wartości uniwersalnych, w tym także w świat jego praw, w codziennej działalności dziecka, wykorzystując naturalne sytuacje.
5 kwietnia, obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA. Jest on dobrą okazją do przypomnienia o prawie dzieci do możliwego, najwyższego poziomu ochrony zdrowia i do opieki medycznej.

 W tych trudnych dla wszystkich czasach należy szczególnie przybliżać tematykę zdrowotną, kształtować w dzieciach pozytywne postawy wobec ochrony zdrowia i zachowania prozdrowotne. Dzieci należy uczyć jak dbać o zdrowie, przypominać o zasadach higieny i prowadzeniu zdrowego trybu życia oraz właściwego odżywiania się. Należy dzieciom zapewnić warunki  do uprawiania sport i ruch na świeżym powietrzu, co jest naturalną potrzebą rozwojową każdego dziecka

Dzieci omawiały „piramidę dla zdrowia”, dowiedziały się czego dla naszego zdrowia mamy mieć najwięcej a czego najmniej. Przedszkolaki bez problemu omawiały zagadnienia prozdrowotne tj. higiena ciała, higiena rąk, aktywność fizyczna, higiena jamy ustnej , sen, prawidłowe odżywianie.

Wszystkie dzieciaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, można wywnioskować, iż mają szeroką wiedzę na tematy zdrowotne, musimy zrobić wszystko aby je w nich utrwalić