W czasie zajęć dydaktycznych dzieci z przedszkola rozmawiały na bardzo istotny i ważny temat,  jakim, jest pierwsza pomoc. Podczas spotkań dzieci poznały numer alarmowy 112 i nauczyły się go dzięki krótkiej rymowance. Obejrzeliśmy film edukacyjny pt. ” Pierwsza pomoc”, podczas oglądania którego zapoznaliśmy się z zasadami postępowania w razie wypadku bądź sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Dowiedzieliśmy się również, jak prawidłowo wezwać pomoc, jakie informacje przekazać dyspozytorowi podczas rozmowy telefonicznej. Wysłuchaliśmy i analizowaliśmy wspólnie wiersz „Gdyby komuś się coś stało”. Na zakończenie każda z grup wykonała pracę plastyczną.