Przedszkole Niepubliczne Ekoludki bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie na pracę przestrzenną „MAŁY WYNALAZCA”.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 2. Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.
 3. Zacieśnienie więzi rodzinnych.
 4. Rozbudzenie u dzieci zamiłowania do pracy twórczej.
 5. Rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych.
 6. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Tytuł: „MAŁY WYNALAZCA”

Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, trójwymiarowa.

Technika: dowolna.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z Przedszkola Niepublicznego Ekoludki we Wrześnicy.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Ekoludki we Wrześnicy.
 4. Konkurs rozpoczyna się 4.11.2022 r., a kończy się 25.11.2022 r.
 5. Prace konkursowe przynosimy do przedszkola i składamy u wychowawców grup.
 6. Prace po terminie nie będą brane pod uwagę.
 7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 9.12.2022 r.
 8. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko ( wspólnie z rodzicem) pracy przestrzennej- wymyślonego przez siebie wynalazku.
 9. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje: imię i nazwisko, nazwa grupy, nazwę wynalazku.
 10. W przedszkolu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich wykonanych prac.