Informujemy, iż w momencie wystąpienia u dziecka choroby wirusowej, zakaźnej niezwłocznie należy zgłosić ten fakt do wychowawcy grupy.

Prosimy o nieukrywanie tak istotnych informacji!!!