Dnia 6 października dzieci z grupy Elfy uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych dotyczących Dnia Borsuka. Celem tych zajęć było między innymi rozbudzenie w dzieciach zainteresowania przyrodą oraz zapoznanie dzieci z wyglądem i zwyczajami borsuków. W czasie zajęć dzieci wysłuchały wiersza Michała Jankowskiego „Borsuk”, obejrzały film przyrodniczy o borsuczych zwyczajach. W dalszych części zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, polegających na naśladowaniu leśnych zwierząt  oraz w zabawie z literami, polegającej na układaniu z rozsypanych liter nazw zwierząt. Część artystyczna zajęć dotyczyła wykonania pracy plastycznej, przedstawiającej borsuka. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem zdobytej wiedzy w formie quizu o borsuku.