W dniu 4 października w grupie Elfów obchodzono Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji zorganizowane zostały zajęcia, mające na celu wzbogacenie wiedzy dzieci dotyczącej różnych gatunków zwierząt. Dzieci rozwiązywały zagadki, dokonały podziału zwierząt na leśne, gospodarskie, domowe i egzotyczne. W grupach układały obrazki różnych zwierząt pocięte na mniejsze fragmenty. Wysłuchały opowiadania pt. ” Jeżyk Cyprian- wycieczka do ZOO” autorstwa Pawła Księżyka, a następnie uczestniczyły w zabawie ruchowej, która była inscenizacją historii czytanej przez nauczyciela. Dzieci słuchały i rozpoznawały odgłosy różnych zwierząt, bawiły się przy piosence „Idziemy do zoo” i wykonały pracę plastyczną, przedstawiającą kontur wybranego zwierzęcia na kolorowym, malowanym farbami tle. Za udział w zajęciach wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale.